Obrázek 1.

Geometrie přední vidlice

Geometrické vztahy přední vidlice mají zásadní vliv na řízení motocyklu a to samé platí i u chopperů, kde je přední vidlice zásadním znakem tohoto stylu.
Základním pojmem je úhel přední vidlice - měřeno od země k vidlici obrázek 1. nebo také úhel krku řízení - měřeno mezi pomyslnou kolmicí k zemi procházející krkem a vidlicí (Obrázek 2.). Je vlastně jedno jaký způsob měření zvolíte. Úhel má pak přímý vztah se stopou (závlekem) předního kola a tím vliv na ovladatelnost stroje.
Obrázek 2.


Obrázek 3.

Obrázek 4.
Úhel přední vidlice je důležitý k tomu, aby motocykl držel přímý směr. Síla působící na kolo se s úhlem přesouvá dopředu (obrázek 3.) a tím způsobuje v závislosti na rychlosti stabilitu ve směru jízdy. Čím je pak úhel menší, tím je motocykl stabilnější ve vysokých rychlostech a naopak v nízkých je těžko ovladatelný.
U chopperů je úhel přední vidlice volen většinou pod 52°, přičemž ideální chopper má sklon okolo 45° a méně.
Jak jsme již zmínily, na konečnou ovladatelnost má vliv zároveň stopa (závlek) předního kola. Stopa se mění pomocí předsazení vidlic oproti ose otáčení v krku v závistosti na úhlu vidlice. Tento údaj má vliv na to, aby kolo při zatáčení samovolně nepadalo do stran a v závistosti na rychlosti umožňovalo dobré ovládání stroje.
Stopa se většinou pohybuje mezi 5 až 17 cm. Přičemž menší rozměr by měl zamenat lepší ovladatelnost v nízkých rychlostech ovšem je zde přímá závislost na úhlu vidlice a zároveň na rozvoru kol, takže přesné určení ideální stopy je předmětem zkoumání. Jsou totiž známé případy, kdy byl chopper ovladatelný s nulovou, ale i 15cm stopou.
Stopa se také mění při použití vyúhlovaných brýlí (Obrázek 4.), kde vidlice nejsou rovnoběžné s osou krku řízení. Tento způsob změny úhlu vidlice, se tak používá pro zlepšení stopy stroje. Vyúhlováním brýlí však nesmí vzniknou záporná stopa! To by mělo za následek znemožnění ovládání stroje.

Závěrem
Při konstrukci přední vidlice a jejího úhlu u chopperů se řídíme trochu jinými pravidly než u běžných motocyklů. Proto konečná suběktivní ovladatelnost je věcí kompromisů mezi vzhledem a jízdním pohodlí.
"S úhlem 45° a stopou 15cm však nic nezkazíte." (Michal)

© webdesign MCET 2008 • optimalizováno na rozlišení 1024x768 • stránky využívají Adobe Flash Player